Milda, 24 m.

Kiekvienas užsiėmimas yra tarsi laikas, kurį skiri savo paties knygos skaitymui. Sakinys po sakinio imi apie save sužinoti vis daugiau ir daugiau. Kartais kyla maištas prieš pačias treniruotes, kartais prieš save. Tačiau galiausiai ateina nuskaidrėjimas. Lengvas šuolis į šaltą vandenį, plaukimas giliai ežere ir galiausiai vėl krantas, ant kurio išlipi kiek kitoks. Treniruotės yra ta vieta, kurioje turi suprasti, kad nėra dviejų vienodų smūgių. Drauge treniruotės yra ta vieta, kurioje gali mėginti dar kartą ir dar kartą, kol palengva pajunti, koks turėtų būti tavo smūgis. Ir smūgis ne tik fizinis, bet ir dvasinis. Pats Bruce Lee yra rašęs, kad smūgiai ir spyriai yra įrankiai, kuriais nužudai ego (,,Punches and kicks are tools to kill ego.“). Kai tai supranti, kiekvienas judesys tampa vis tikslesnis. Tai yra labai svarbu, nes neturėdamas savo smūgio, negali apsiginti nei fiziniame, nei dvasiniame kovos lauke. Manau, kad treniruotės gali padėti kiekvienam, nes vadovaujasi formule, kuri nėra formulė. Tai slaptas veikimo mechanizmas, glūdintis kovos menų šerdyje. Mokydamasis kovos menų, mokaisi ne tik jų, bet ir kažko daugiau, kas išeina iš fizinio pasaulio ribų, tad mokymosi procesas gali užtrukti visą gyvenimą ir net daugiau. Galutinis rezultatas yra tas, kad treniruotės susprogdina savo ribas ir kaip vanduo užlieja kiekvieną dieną. Jų metu sustiprėja valia ir nuolatinis smūgių kartojimas mintyse perauga į pastangą treniruotis rimčiau ir rimčiau. Po metų žiūrėdamas Bruce Lee kovas imi matyti daug daugiau negu prieš tai. Jo judėjimas, supanašėjęs su vandens tekėjimu, atveria intuityvų dalykų supratimą. Man asmeniškai treniruotės padėjo pamatyti ne vieną dalyką ir atvėrė ne vieną supratimą. Už tai esu ir liksiu dėkinga kovos menų Mokytojui.